<kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

       <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

           <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

               <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                   <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                       <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                           <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                               <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                   <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                       <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                           <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                               <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                   <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                       <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                           <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                               <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                                   <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                                       <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                                           <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                                               <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                                                   <kbd id='QGohf9P2F'></kbd><address id='QGohf9P2F'><style id='QGohf9P2F'></style></address><button id='QGohf9P2F'></button>

                                                                                     明升M88网址:深市活跃股公开信息(B股)(5/13)

                                                                                     深圳证券市场主板B股交易公开信息 (2019年05月13日) -------------------------------------------------------------------------------- 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 日振幅值达到15%的前五只证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 日换手率达到20%的前五只证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 无价格涨跌幅限制的证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 连续三个交易日内, 日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无 -------------------------------------------------------------------------------- 其它异常波动的证券:无